Instrukcje montażu i obsługi oraz bezpiecznego użytkowania markiz

Przed uruchomieniem markizy należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Umieszczone tu instrukcje zawierają szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, obsługi, typowe procedury konserwacji i inne przydatne informacje.